Dark Angels

Aby wziąć udział w wyborach Mr Fetish Poland 2019 należy zgłosić swoje uczestnictwo za pośrednictwem poniższego formularza. Regulamin wyborów dostępny jest tutaj. Neleży się z nim zapoznać, przed wypełnieniem formularza.

Zgłoszenie kandydata

Zgłaszam uczestnictwo w wyborach Mr Fetish Poland 2019 organizowanych przez klub Dark Angels, Poznań, ul. Garbary 54
Do formularza należy dołączyć trzy zdjęcia zgodne z wytycznymi podanymi w §2 pkt. 02 Regulaminu Wyborów:
– pierwsze zdjęcie powinno obejmować twarz kandydata
– pozostałe zdjęcia powinny obejmować całą postać lub od pasa w górę i prezentować Kandydata w ubraniu fetyszowym; jedno ze zdjęć musi być wykonane na jednolitym tle
– przesłane zdjęcia nie mogą mieć charakteru erotycznego oraz prezentować nagości
Przesyłając zdjęcia Kandydat potwierdza, że jest ich prawnym właścicielem i Organizator wyborów Mr. Fetish Poland 2019 może je umieścić w Internecie w formie listy Kandydatów, a także w materiałach promocyjnych.
limit rozmiaru dla każdego pliku to 100 MB
Wysyłając ten formularz, akceptujesz naszą Politykę prywatności.